Nieuws

Veel belangstelling voor educatieve minor

Bijna tweehonderd studenten beginnen dit jaar aan de ‘educatieve minor’. Met ook hun bachelordiploma op zak mogen ze straks lesgeven in de theoretische leerweg van het vmbo en in de eerste drie klassen van havo en vwo.

Aan tien universiteiten gaat de halfjarige minor van start. Het is een van de plannen om het tekort aan leraren te bestrijden. Staatssecretaris Van Bijsterveldt denkt dat het een groot succes wordt: ‘We boren hiermee nieuw goud aan voor het onderwijs.’ Voor de invoering van de educatieve minor is 6,5 miljoen euro beschikbaar, waarvan 2,5 miljoen voor de universiteiten en vier miljoen voor scholen die de stagiairs in dienst nemen.

Studenten kunnen via de minor alleen leraar worden in een vak dat verwant is aan hun opleiding. Aanvankelijk zouden bijvoorbeeld alleen studenten scheikunde de gelijknamige educatieve minor mogen volgen, maar in juni werd de lijst uitgebreid met studenten van opleidingen als life science & technology of farmacie. En het interdisciplinaire schoolvak maatschappijleer mag straks ook gegeven worden door bachelors antropologie, communicatiewetenschap of organisatiewetenschap die de minor hebben gevolgd. Volgend jaar wordt de lijst verder uitgebreid, naar verwachting met extra mogelijkheden voor technische bachelors.

Ook de educatieve universitaire masteropleidingen doen het trouwens goed. Daar zouden zich volgens de VSNU dit jaar ruim achthonderd studenten hebben ingeschreven; een stijging van 29 procent ten opzichte van vorig jaar. Bovendien hebben deze masteropleidingen een tweede instroommoment in januari.

De educatieve minor zal worden verzorgd door de Universiteit van Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Leiden, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit Utrecht, de TU Eindhoven, de TU Delft, de Universiteit Twente en de Wageningen Universiteit.

Gisteren werd bekend dat steeds meer hbo- en wo-bachelors een jaar doorstuderen aan een hogeschool om hun lesbevoegdheid te halen. De zogeheten ‘kopopleidingen’ in het hbo trekken momenteel 223 studenten, aanzienlijk meer dan de 154 vorig jaar.