Veel pabo-studenten zakken voor rekentoets

Grote groepen eerstejaars pabo-studenten struikelen over de landelijke rekentoets. Bij de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam leert een streekproef dat 35 procent de test haalt. Van de pabo in Doetichem slaagde 59 procent.

Dat meld het AD in de landelijke editie afgelopen zaterdag. Verder bleek uit een inventarisatie van de krant dat de helft van de pabo’s in het land de sinds dit jaar verplichte test niet op de afgesproken datum (1 oktober) heeft afgenomen. Sommige besturen voeren als reden aan dat ze te laat zijn geïnformeerd door het ministerie waardoor ze de deadline niet konden halen.
Ook de pabo van de HU heeft de rekentoetsen op 1 oktober niet afgenomen. Hier krijgen de 190 eerstejaars de rekentest in de toetsweken van 6 en 13 november op hun bordje. (GR)

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...