Nieuws

Veel privacygevoelige informatie op straat

Pricacygevoelige informatie van de Universiteit Utrecht, de Hogeschool van Amsterdam, Fontys en Avans blijken op internet te staan. Eerder werd bekend dat interne gegevens van de faculteit Communicatie en Journalistiek via Google op te vragen waren.

Via de websites en servers van de instellingen ligt
privacygevoelige informatie voor het oprapen, stelt het Onderwijsblad van de
Algemene Onderwijsbond op grond van eigen onderzoek. Het gaat om cijferlijsten,
adressen en privé-foto’s, maar ook om auteursrechtelijk beschermde
muziekbestanden.

Het Onderwijsblad zocht met Google naar gegevens die
onbedoeld in de openbare cache, het ‘geheugen’ van de zoekmachine, terecht zijn
gekomen. Daarnaast keek het naar informatie die direct van de webservers van de
instellingen is te plukken.

Bij de Universiteit Utrecht werden openbare portfolio’s
aangetroffen van (oud)studenten bij de faculteit geesteswetenschappen, inclusief
adresgegevens, mobiele telefoonnummers, zelfbeoordeling en cijferoverzichten
over meerdere jaren. Bij andere faculteiten zijn enkele cijfer- en
presentielijsten uit 2008 op straat beland. Via openbare mappen van studenten en
medewerkers van de faculteit natuur- en sterrenkunde konden liedjes van Shakira
en Christina Aguilera en de soundtrack van de film Into the Wild worden
gedownload.

Vooral het cachegeheugen van Google blijkt een bron van
privacygevoelige documenten. Van de opleiding interactieve media van de
Hogeschool van Amsterdam zijn klassenindelingen en cijferlijsten met de namen
van studenten in te zien. Ook een cijferlijst met namen van ict-studenten van
Fontys uit 2007 is op die manier nog toegankelijk. Net als lijsten met de naam,
vooropleiding, studierichting en het volledige adres van honderden studenten uit
het Blackboard van Avans Hogeschool.

De instellingen zijn geschrokken en hebben actie
ondernomen. De Universiteit Utrecht en Avans hebben Google gevraagd de cache te
legen. Overigens voeren de instellingen aan dat betrokkenen gevoelige documenten
vaak zelf openbaar maken. Ze willen studenten en medewerkers duidelijker gaan
wijzen op de risico’s daarvan.

Het Onderwijsblad publiceert het onderzoek in de editie
die op 3 oktober verschijnt.