‘Veiligheid De Uithof eigen verantwoordelijkheid’

"Weggebruikers op De Uithof moeten zich aan de regels houden om gevaarlijke situaties tijdens de aanleg van de busbaan te voorkomen. Dat is de boodschap van B&W van Utrecht in antwoord op vragen van de colleges van bestuur van universiteit en hogeschool."

In een brief aan B&W constateerden de gezamenlijke colleges van bestuur vlak voor de zomervakantie dat er onrust is ontstaan over de verkeersveiligheid op De Uithof. De aanleg van de busbaan leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties voor medewerkers en studenten, aldus de colleges. Zij dringen bij de gemeente met klem aan op maatregen.
Wethouder Tymon de Weger is ‘enigszins verbaasd’ dat de instellingsbesturen de gemeente vragen maatregelen te treffen Want er is al veel geïnvesteerd in de verkeersveiligheid, schrijft hij begin september in een brief.
Zo is er wekelijks overleg over de situatie op De Uithof, zijn de verschillende partijen betrokken bij het opstellen van verkeersmaatregelen en hebben diverse instanties, zoals de brandweer en politie, de plannen getoetst. Daarbij zijn er duidelijke wegmarkeringen aangebracht en is de busbaan voor het grootste gedeelte afgeschermd door hekken.
De gevraagde controle op de naleving van de snelheidslimiet is een taak van de politie maar dat kan ‘geen structureel karakter’ hebben, stelt de wethouder. Wel wordt gevraagd of de wijkagenten meer kunnen opletten en zijn incidentele extra controles mogelijk.
Maar de gebruikers zelf dienen ‘in eerste instantie hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de naleving van de verkeersregels’ te nemen, meent de wethouder. De hogeschool en universiteit zouden studenten en medewerkers hierop moeten wijzen, aldus het dringende advies van de wethouder. (GR)

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...