Nieuws

VVD wil meer controle op internationalisering

De VVD heeft er weinig vertrouwen in dat het geld voor internationalisering in het hoger onderwijs goed wordt uitgegeven. De partij wil meer inzicht krijgen in de besteding.

Het is belangrijk dat steeds meer Nederlandse studenten een tijdje in het buitenland studeren, vindt VVD-kamerlid Anne-Wil Lucas. 'De vraag is alleen of de brei aan clubs en instituten die "iets internationaals" doen en waar we nu klakkeloos geld naartoe overmaken, daadwerkelijk bijdragen aan het bereiken van dat doel.'

In de rijksbijdrage voor universiteiten en hogescholen zit een budget voor internationalisering. Zo krijgt het hbo 3,5 miljoen euro die hogescholen naar eigen inzicht mogen besteden. Het wetenschappelijk onderwijs krijgt veel meer geld, namelijk 87,4 miljoen euro, maar daarvan gaat het leeuwendeel naar Nederlandse instituten in het buitenland.

Het antwoord op Kamervragen waarmee het ministerie gisteren kwam, is volgens de VVD onvoldoende. De liberalen vragen zich af of de verschillende organisaties die zich met internationalisering bezighouden, niet allemaal hetzelfde doen. Ook willen ze weten op basis van welke afspraken 'deze clubs' worden gefinancierd. 'De controlerende taak van het parlement komt zo in het geding', aldus Lucas.