Nieuws

‘Zet deur open voor buitenlandse student’

Nederland moet breken met de angstpolitiek, vindt voorzitter Bernard Wientjes van werkgeversvereniging VNO-NCW. 'We moeten de deuren wijd opengooien voor buitenlandse studenten.'
 
Dat zegt hij in Transfer, tijdschrift voor internationalisering van het hoger onderwijs. Er komt een enorm tekort aan bèta’s aan, waarschuwt hij. De kosten voor buitenlandse studenten vallen daarbij volgens hem in het niet. 'Als een hightech-bedrijf als ASML de komende jaren niet voldoende mensen kan binnenhalen, wordt het gedwongen elders te gaan produceren. In sommige sectoren is het al één over twaalf.'
 
Buitenlandse studenten zouden gerichter geworven moeten worden, maar de overheid ontmoedigt dat. De discussie over het relatief grote aantal Duitsers dat in Nederland studeert, noemt Wientjes 'absurd' en het onderzoek van staatssecretaris Zijlstra naar de kosten en baten van buitenlandse studenten een 'nutteloze defensieve exercitie'.
 
De baten zijn volgens hem niet te kwantificeren: 'Russen bijvoorbeeld die in Nederland hebben gestudeerd zijn allemaal ambassadeurs van ons land. Die opbrengst is niet te meten.'