Nieuws

Zijlstra: VU versimpelde geen tentamens

Staatssecretaris Zijlstra heeft geen aanwijzingen dat de Vrije Universiteit opzettelijk tentamens heeft versimpeld om meer financiering binnen te krijgen.
 
SP-kamerlid Jasper van Dijk vroeg de bewindsman in december wat er waar was van deze beschuldiging van VU-politicologiedocent Gijs Schumacher. In een uitzending van BNR-Nieuwsradio had deze het een probleem genoemd dat universiteiten meer geld krijgen naarmate ze meer diploma’s leveren. Dat zou een prikkel zijn om studenten eerder te laten slagen.
 
Als voorbeeld gaf hij het verzoek dat hij bij zijn eigen opleiding politicologie kreeg. 'Wij hebben een nieuw lesprogramma ingevoerd. Daarvoor moesten studenten een vak opnieuw doen en werd ons gevraagd om een tentamen te maken dat relatief makkelijker was dan normaal.'
 
Al eerder sprak de VU dit verhaal tegen: 'Er is absoluut niemand onder druk gezet om het niveau van tentamens te verlagen. Dat blijkt ook uit het slagingspercentage van het tentamen waar de heer Schumacher naar verwijst. Geen van de studenten heeft het tentamen namelijk behaald.'
 
Staatssecretaris Zijlstra volgt deze redenering en voegt daar in zijn antwoord aan de Tweede Kamer aan toe dat hij ook in het algemeen niet bang is dat er perverse prikkels zullen uitgaan van de prestatieafspraken die hij met de universiteiten en hogescholen gaat maken. 'Als de prestatieafspraken alleen maar over rendement zouden gaan dan was het door u geschetste gevaar inderdaad aanwezig. De prestatieafspraken gaan echter vooral over kwaliteitsverbetering en daarom deel ik uw vrees niet. Deze afspraken zijn juist bedoeld om meer kwaliteitsprikkels in de bekostiging in te bouwen.'