Nieuws

Nog meer ‘zorgelijke’ opleidingen

De Onderwijsinspectie heeft bij nog eens vier hbo-opleidingen twijfels over het afstudeerniveau. De wet wordt bovendien onvoldoende nageleefd en de examencommissies functioneren verre van optimaal.

De inspectie deed onderzoek naar vijftien hbo-opleidingen van tien hogescholen die mogelijk ‘risicovol’ waren. Woensdagavond werd al bekend dat vier van die opleidingen, alle van de Hogeschool Inholland, ‘zeer zwak’ zijn en dat hun accreditatie mogelijk wordt ingetrokken. Uit het eindrapport blijkt dat de situatie ook ‘zorgelijk’ is bij vier opleidingen van andere hogescholen. Accreditatieorganisatie NVAO gaat daar extra onderzoek doen naar de kwaliteit van toetsen en afstudeerwerk.

Bij de opleiding journalistiek van de Hogeschool Windesheim zijn de alternatieve toets- en afstudeertrajecten mogelijk ondermaats. Dat geldt ook voor een alternatief toetstraject van de Leidse hbo-opleiding communicatie en voor een verkort afstudeertraject van het instituut voor communicatie en media van de Hanzehogeschool. Bij de opleiding werktuigbouwkunde van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zouden toetsen en beoordelingen in het algemeen gebrekkig zijn. De NVAO zal in haar onderzoek ook het afstudeerniveau van reguliere studenten meenemen.

Volgens de inspectie hoeven alternatieve afstudeerroutes niet per se problematisch te zijn. Ze merkt op dat deelnemers vaak al vergevorderd zijn in hun studie en relevant werk hebben gevonden. Die mogen best een portfolio van ‘beroepsproducten’ laten beoordelen. Het probleem schuilt volgens de inspectie vooral in de uitvoering: vaak zijn beoordelingscriteria niet goed uitgewerkt en hebben de docenten niet de bagage om ’tot een deskundig oordeel’ te komen.

Uit hetzelfde rapport blijkt verder dat de Wet op het hoger onderwijs maar (zeer) gedeeltelijk wordt nageleefd bij alle vijftien onderzochte opleidingen. De onderwijs- en examenreglementen voldoen nergens aan de regels en dat geldt in een aantal gevallen ook voor de diploma’s. Bij veertien van de vijftien onderzochte opleidingen functioneerde de examencommissie bovendien niet optimaal. De instellingen moeten de problemen voor 1 september hebben verholpen.