Kort

Norm voor BSA definitief van 50 naar 45 studiepunten

Studenten van de HU hoeven komend studiejaar geen 50 maar 45 studiepunten te halen om een positief bindend studieadvies (BSA) te krijgen. De norm gaat omlaag omdat steeds meer opleidingen gebruik maken van studie-eenheden van 15 studiepunten.

De Hogeschoolraad (HSR) stemde woensdag in met het voorstel van het college van bestuur. De regeling staat in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) voor 2023-2024. De nieuwe norm geldt ook voor het soepeler ‘dringend studieadvies’ dat steeds meer opleidingen hanteren. Zij kunnen sinds 2018 kiezen tussen een dringend of bindend advies.
 
Daarnaast wil het college waarschijnlijk voorstellen om het BSA binnen de HU helemaal af te schaffen. Dit zou dan bij de bespreking van het OER volgend jaar kunnen en mogelijk ingaan vanaf het studiejaar 2024-2025. Stoppen met het BSA is nu nog niet mogelijk, stelt het college. Opleidingen moeten eerst de begeleiding van studenten op orde hebben.