Nieuws

NSE vaker ingevuld dan vorig jaar

De Nationale Studenten Enquete is dit jaar door 38,2% van alle HU-studenten ingevuld. Dat is ruim 5 procent meer dan vorig jaar en vergelijkbaar met 2013 (toen 39,1%). 
Bij de tussenstand van een maand geleden leek de doelstelling van dit jaar (35%) nog moeilijk haalbaar. Blijkbaar hebben veel studenten pas laat gereageerd op de oproepen om de NSE in te vullen. 
 
Volgens de organisatie is de stijging vooral te danken aan de inspanningen van faculteiten, opleidingscommissies en de HU-brede actie in de hallen van de gebouwen.
 
Traditie
Uitgesplitst naar faculteiten valt het op dat de faculteit Gezondheidszorg koploper is, wat bijna een traditie te noemen is. Opvallend is het grote verschil tussen de drie beste faculteiten (boven de 41%) en de drie faculteiten met de minste respons (onder de 34%).
Faculteit Gezondheidszorg 45,6%
Faculteit Natuur en Techniek 44,0%
Faculteit Educatie 41,3%
Faculteit Economie en Management 33,6%
Faculteit Communicatie en Journalistiek 33,1%
Faculteit Maatschappij en Recht  32,0%
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Op Sharepoint staat het definitieve responsoverzicht, uitgesplitst naar opleidingen. De definitieve resultaten van de NSE 2015 worden eind mei bekend gemaakt.