Nieuws

Numerus fixus bij Economie en Management stopt

De numerus fixus bij de opleidingen van de Faculteit Economie en Management (FEM) worden met ingang van studiejaar 2017-2018 opgeheven.

De studentenstop bij de FEM werd studiejaar 2012-2013 ingevoerd om de instroom van studenten in te dammen (uitgezonderd International Business and Management Studies). Daardoor moest er ruimte ontstaan om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

De afgelopen jaren is er inderdaad een kwaliteitsslag gemaakt, zegt Kees Bossers, directeur Bedrijfsvoering bij de FEM. ‘Dat zie je terug in de uitkomsten van de Nationale Studentenenquête en de rankings in de Keuzegids. Over de gehele linie zijn we gestegen en er zitten zelfs topopleidingen bij’, meldt hij. Bovendien waren de aanmeldingen doorgaans lager dan het toegestane maximum aantal zodat handhaving van de studentenstop overbodig lijkt.

Wachtlijst
Daar komt nog bij dat de uiterste inschrijfdatum voor opleidingen met een fixus is vervroegd tot half januari en er per 2017 niet meer met een wachtlijst mag worden gewerkt. Bovendien stopt ook de Hogeschool van Amsterdam met de numerus fixus bij de economische opleidingen met als gevaar dat potentiele studenten uitwijken naar Amsterdam. Bossers: ‘Door dit alles kan de numerus fixus een enorme negatieve impact hebben op het aantal inschrijvingen. Het gevaar bestaat dat we een heel klein schooltje worden.’

Bossers is niet bang dat loslaten van de fixus ertoe leidt dat de faculteit overspoeld wordt met studenten. ‘Het kan zijn dat er iets meer studenten komen’, zegt hij. ‘Als er geen numerus fixus meer is mogen studenten zich tot 1 mei aanmelden. Bij onverwachte grote groei hebben we nog tot september om maatregelen te nemen om de groei op te vangen.’

Het afschaffen van de fixus is goedgekeurd door het college van bestuur en de faculteitsraad. Ook is de Hogeschoolraad (HSR) geïnformeerd.