Nieuws

Numerus fixus: veel animo voor Medische Hulpverlening

Foto: Kees Rutten

Tot en met zondag 15 januari konden studenten zich aanmelden voor de zes opleidingen met numerus fixus. Wie aankomend collegejaar zo’n studie wil volgen, start een selectieprocedure om een rangnummer te krijgen.

Voor geïnteresseerden in Medische Hulpverlening wordt de selectie het spannendst: 436* studenten hebben zich aangemeld en er is maar voor 24 plek. Vorig jaar nam de opleiding geen nieuwe studenten aan, vanwege het tekort aan stageplaatsen. Die twee jaren daarvoor liet de opleiding om die reden maximaal 48 eerstejaars toe.

Een andere populaire opleiding is Huidtherapie, zowel voltijd als deeltijd. Ook Tandprotethiek deeltijd en Mondzorgkunde zijn geliefd. Voor Optometrie voltijd zijn er juist plekken over.

*Bij alle aanmeldingen is gekeken naar het aantal gewogen en ongewogen inschrijvingen. Een gewogen inschrijving wil zeggen dat per individuele student de losse aanmelding bij de instelling en opleiding wordt gedeeld door de totale hoeveelheid aanmeldingen die hij heeft opgegeven voor komend collegejaar. Zo geeft dat resultaat aan met hoeveel zekerheid de student de specifieke opleiding zal gaan volgen. Bij ongewogen inschrijvingen is daar geen rekening mee gehouden.

Selectie

Nu de inschrijvingsperiode van de numerus fixus studies is gesloten, beginnen de selectieprocedures. Bij veel opleidingen houdt dat in dat studenten een motivatiebrief en hun cv opsturen. Daarna vinden er één of meerdere selectiedagen plaats.

Zo maken geïnteresseerden voor Medische Hulpverlening in februari drie toetsen: medisch rekenen, Engelsen een kennistoets). De 75 beste studenten mogen door naar de tweede selectiedag in maart, waarin ze een interview houden en een hulpverlener spelen in een casus met een acteur. Huidtherapie organiseert begin februari een digitale kennistoets. De best scorende kandidaten maken half februari een groepsopdracht en schrijven een samenvatting van een artikel.

Op basis van de selectieprocedure krijgen studenten een rangnummer dat bepaalt of zij worden toegelaten.

Voor alle andere voltijd bacheloropleidingen die per 1 september starten en geen numerus fixus hebben, kunnen studenten zich aanmelden tot en met 1 mei.