Interview

Forum-voorzitter over aanwas nieuwe leden: ‘Dat kan lastig worden’

Studieverenigingen zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden, ook in tijden van corona. Justin Church, voorzitter van Forum, maakt zich weinig zorgen over volgend bestuursjaar, maar kijkt ook verder: ‘De jaren daarna zijn spannend.’

‘Wij hebben mazzel met zoveel enthousiaste leden,’ vertelt Justin aan de telefoon. Hij is voorzitter van Forum, de studievereniging voor alle economische instituten aan Hogeschool Utrecht. ‘Er is genoeg animo voor de bestuursfuncties van volgend studiejaar. Dat is goed nieuws voor de continuïteit van onze vereniging.’

Nieuwe leden

Toch waren er lichte zorgen of er een nieuw bestuur kon worden gevonden. Justin: ‘Dat bleek ongegrond. Normaal melden enthousiaste eerstejaars zich aan om vanaf september een bestuursfunctie te vervullen. Dat was dit jaar gelukkig niet anders.’ Daarom is het ook zo belangrijk dat er in het nieuwe studiejaar genoeg nieuwe leden bijkomen, die zich later weer kunnen aanmelden voor het bestuur.

Justin Church

Dat kan nog weleens lastig worden, vertelt de Forum-voorzitter. ‘Het introductiekamp zoals we kennen, gaat in augustus niet door. We kijken nog of we dit kunnen verplaatsen naar september, maar het is natuurlijk de vraag of het dan zou kunnen. Het bleek onmogelijk om het kamp met anderhalve meter afstand te organiseren.’ Dit betekent dat de vereniging op zoek moet naar andere manieren om nieuwe studenten te bereiken en enthousiasmeren om lid te worden.

Lees ook:
Studieverenigingen brengen online borrels, studietips en quarantaineboek

‘Een andere optie is dat we alle eerstejaarsklassen langsgaan als het weer mag, maar misschien is dat pas in januari of februari. Dan kunnen we vertellen wat Forum is en wat wij allemaal voor studenten doen. Dat is een van de mogelijkheden om volgend jaar toch nieuwe leden te vinden,’ vertelt Justin. ‘Aankomend jaar overleven we wel als vereniging, de jaren daarop worden echt spannend.’

Uitdaging

Over een maand moet het nieuwe bestuur gekozen zijn. Justin: ‘Onderdeel van de procedure is dat er nagedacht moet worden over het organiseren van digitale activiteiten in tijden van corona. Maar de grootste uitdaging voor het nieuwe bestuur is het vinden van nieuwe en enthousiaste leden, zodat onze vereniging over een paar jaar ook nog bestaat.’