Nieuws

Ombudsman onderzoekt klachten

De Nationale ombudsman verzamelt klachten van studenten die in 2008 te veel hebben bijverdiend en een deel van hun studiefinanciering moeten terugbetalen. Deugde de voorlichting die studenten destijds kregen?

In totaal heeft de Nationale ombudsman nu 84 klachten binnen. Op een aparte webpagina staat wat er aan de hand is: het bedrag dat studenten naast hun studiefinanciering mochten bijverdienen, is in 2008 aangepast. Dat heeft voor duizenden studenten tot problemen geleid.

TERUGBETALEN
‘Ik ben nog speciaal naar het kantoor van de IB-Groep gegaan’, zegt een voormalige hbo-student. ‘De baliemedewerker zei toen dat de bijverdiengrens netto was, dus ik maakte me verder geen zorgen. Maar nu blijkt het om het bruto-inkomen te gaan. Ik moet opeens 2600 euro terugbetalen.’

Hij heeft die uitspraken van de baliemedewerker niet zwart-op-wit en kan dus niet aantonen dat de voorlichting inderdaad gefaald heeft. Pas als veel andere studenten soortgelijke verhalen vertellen, krijgen de klachten gewicht.

BEZWAAR
De Ombudsman legt studenten uit hoe ze bezwaar kunnen maken en wat de procedures zijn. Verder worden de klachten verzameld en aan de minister aangeboden. Wie een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs heeft gekregen, moet binnen een paar weken reageren. Vervolgens neemt DUO een beslissing. Daartegen kunnen studenten bezwaar maken.

In 2008 veranderde de bijverdienregeling. De IB-Groep keek niet langer naar het netto inkomen (in 2007 ruim tienduizend euro), maar naar het ‘verzamelinkomen’. In 2008 konden studenten bruto bijna dertienduizend euro bijverdienen.

FORMALITEIT
Die verandering van een netto-grens naar een bruto-grens zou slechts een formaliteit zijn, werd destijds verzekerd. De netto-grens zou in de praktijk nauwelijks verschillen van de bruto-grens. Maar voor veel studenten is het toch misgegaan.

Het gaat om forse bedragen. Wie een tientje te veel verdiende, moet niet alleen dat tientje terugbetalen, maar ook de OV-jaarkaart à 78 euro per maand. Dus wie één tientje te veel bijverdiende, moet 946 euro terugbetalen.

PLASTERK
Die harde regeling is pas afgeschaft met ingang van het belastingjaar 2010, op voorspraak van PvdA-minister Plasterk. Wie vorig jaar een tientje te veel verdiende, hoeft slechts een tientje terug te betalen. Tweede Kamerleden – ook van regeringspartijen – willen weten of die regeling niet met terugwerkende kracht ook voor 2008 en 2009 kan gelden.