Bij de les

Omgaan met storend gedrag

Medewerkers van De Docentenacademie voor effectief onderwijs geven tips voor beter lesgeven. Ditmaal Alard Joosten over de vraag hoe je omgaat met storend gedrag in de klas.

Regels in de klas zijn noodzakelijk om het lesgeven en het leren te bevorderen. Immers, je schept met regels een voorspelbare lessituatie en dat is één van de voorwaarden, willen studenten kunnen leren. Nu hoop je natuurlijk dat je helemaal niet naar de regels hoeft te grijpen en dat niemand de les verstoort. Alles wat je aan preventie kunt doen is meegenomen. Wanneer jouw lessen bijvoorbeeld een duidelijke structuur hebben, weten studenten wat ze kunnen verwachten en dat voorkomt gedoe. Voorkomen is beter dan genezen toch?

Maar soms gaat het toch mis. Studenten die na de pauze met broodjes in de les komen, op Facebook zitten, hun rommel in de klas laten liggen etc. Tsja, en wat doe je dan?

Wij hanteren vier belangrijke uitgangspunten hoe je het beste met verstorend gedrag kunt omgaan, met behoud van de relatie:

  • Ben alert en reageer direct. Dit om erger te voorkomen en de opbouw aan irritatie bij jou, met alle gevolgen van dien, te voorkomen.
  • Start met een zo zacht mogelijke interventie, zodat het de les zo min mogelijk verstoort en je de student zoveel mogelijk gelegenheid geeft zelf zijn gedrag aan te passen.
  • Je kunt wel een hardere interventie inzetten, maar teruggaan van hard naar zacht gaat bijna niet.
  • Spreek je studenten aan op hun gedrag, niet op hun persoon. Belonen doe je in het openbaar, straffen doe je onder vier ogen.

Wat betekent dit:

  1. Zodra je opmerkt dat een student stoort, zorg je dat hij of zij ziet dat jij het ziet Noem bijvoorbeeld alleen even zijn of haar naam (‘Bart’).
  2. Benoem de regel (‘We hadden afgesproken dat we eten in de kantine’).
  3. Geef expliciet aan dat het gedrag niet bijdraagt aan ieders behoefte tot leren en vraag je student dat op een ander moment te doen (‘Eten leidt mij af van het lesgeven dus ik vraag je je boterham te bewaren tot na de les’).

Wil je dit kunnen dan is het natuurlijk essentieel dat je eerst de regels met elkaar hebt afgestemd. En natuurlijk zijn soms bovenstaande interventies onvoldoende. Dan moet je naar hardere interventies grijpen. Hoe je dat doet, lees je in ons volgende blog.

P.S.: Beloon de studenten ook als een les zonder verstoringen verloopt door dit expliciet te benoemen (‘ik vond het een heerlijke les’).

Wil je leren hoe je studenten kunt motiveren tot leren? Kom dan naar het nieuwe trainingstraject van De Docentenacademie. Klik hier voor verdere informatie.