Nieuws

Omstreden huisbaas bouwt 130 nieuwe studentenkamers

Huisjesmelker Marcel van Hooijdonk mag 130 studentenkamers bouwen in een flat aan de Lomanlaan in Utrecht. Het pand is eigendom van woningcorporatie Mitros. 
Dat valt op te maken uit een bericht op de site van MItros. Van Hooijdonk is omstreden, omdat de huisbaas aan een pand aan de Zamenhofdreef veel te hoge huren zou vragen en het ernstig af zou laten weten betreft onderhoud en brandveiligheid.
Ook bij een pand aan de Wittevrouwensingel zou de huisjesmelker huurders hebben geïntimideerd, de ramen ingegooid en boterzuur door de gangen hebben gegooid.

Vergunningen
Mitros verhuurt het gebouw het gebouw De Zusters echter gewoon aan Van Hooijdonk. Mitros verklaart dat een onafhankelijk expertisebureau gaat controleren of alles in het gebouw aanwezig is en werkt, dat wordt vereist in vergunningen. 'Daarnaast krijgt Mitros alle individuele huurcontracten om deze te toetsen en beoordelen.'

De woningbouwcorporatie zegt verder blij te zijn dat de woningen in Transwijk-Zuid gerealiseerd kunnen worden en zegt gesprekken te hebben gevoerd met Van Hooijdonk. 'Dit was een constructief gesprek waarin is benadrukt dat Mitros staat op correcte naleving van de contractafspraken en de geldende regelgeving, met name gericht op de brandveiligheid en de verhuur van de appartementen.'

Bron en foto: DUIC.nl