Nieuws

De medezeggenschapsraden raken niet gevuld. Nieuwe deadline 3 april

Foto: Kees Rutten

De deadline voor de kandidaatstelling is vandaag verschoven van 25 maart naar 3 april. Zo hoopt de kiescommisie dat zich alsnog genoeg medewerkers en studenten verkiesbaar zullen stellen.

Het kost steeds meer moeite studenten en medewerkers te vinden die een deel van hun tijd en energie aan de medezeggenschap willen wijden. Hoe groot zijn de misverstanden over dit kritische meedenkwerk? Medewerker Marcel Vriend zit sinds drie maanden in de kiescommissie en doet er alles aan om medewerkers en studenten enthousiast te krijgen voor de medezeggenschapsraden van de HU. Student Linda Huisman zit in de Hogeschoolraad en vindt dat boeiend en zinvol.

De medezeggenschapsraden aan de HU

De hogeschool telt 25 raden: de Hogeschoolraad (HSR), 1 dienstenraad, 1 kenniscentraraad, 1 bestuursdienstraad en 21 instituutsraden. Marcel Vriend zorgt er samen met zijn vijf andere kiescommissieleden voor dat de verkiezingen worden uitgeschreven en controleert of ze eerlijk verlopen.

Marcel Vriend

Wie mogen er in de medezeggenschap?

Vriend: ‘Voor elke raad zijn er gemiddeld genomen 8 leden nodig: 4 studenten en 4 medewerkers. De Hogeschoolraad is groter, die telt 20 leden. Elke student of medewerker mag zich opgeven voor de raad van zijn eigen instituut.’

De nood is op dit moment het hoogst bij Bewegingstudies, Design & Engineering, Marketing and Commerce, Verpleegkundige Studies, Veiligheid en Orthopedagogiek. En ook elders is de bezetting nog krap. Van de 21 instituten kunnen er 13 nog geen volledig bezette raad vormen.

Is het een aantrekkelijke nevenfunctie?

Vriend: ‘Medezeggenschap is voor veel mensen onbekend of niet aantrekkelijk. Ze denken dat het saai is en veel tijd kost. Maar medewerkers krijgen er 124 uur per jaar voor. En studenten krijgen die uren uitbetaald. In de instituutsraad overleg je met het management op een gelijkwaardige manier. Je mag kritische vragen stellen en kunt meebeslissen over zaken als werkdruk, nieuwe masters, diversiteit of kwaliteitsgelden.

Linda Huisman, student Built Environment, zit in de Hogeschoolraad en ook nog in het dagelijks bestuur daarvan. ‘Ik ben er ongeveer 15 uur per week aan kwijt en krijg er 760 euro per maand voor. Als je alleen in de HSR zit krijg je 380 euro en kost dat een dag per week. De instituutsraden vergaderen ongeveer twee keer per maand.’

Linda Huisman

Huisman: ‘Ik vind het heel boeiend. We gaan straks praten over het huisvestingsbeleid, in combinatie met de visie op onderwijs. Concreet heb je het dan over wat de ruimtes zijn en of ze geschikt zijn om er studenten in groepjes te laten werken.

Ik kan wel zeggen dat ik meer geleerd heb van mijn medezeggenschapsfuncties dan van mijn opleiding. Vooral op het gebied van presenteren en debatteren heb ik veel opgestoken. Afgelopen jaar moest ik formuleren waarom ik tegen het bindend studieadvies ben. Dan kun je niet aankomen met slappe argumentatie en moet je je goed voorbereiden.’

Waar zijn de tussentijdse verkiezingen voor?

Iedere twee jaar zijn er verkiezingen voor alle medezeggenschapsraden. Je wordt voor twee jaar gekozen, maar in de tussentijd kun je ziek worden, afstuderen of geen zin meer hebben. Daardoor ontstaan er gaten in de raden en de tussentijdse verkiezingen moeten die weer opvullen.

Medewerkers en studenten krijgen dan een mail met de volgende strekking ‘Beste collega of student, in mei zijn er verkiezingen van de medezeggenschap. Je kunt je kandidaat stellen. Het is belangrijk dat de medezeggenschapsraden goed gevuld zijn, om daarmee een ‘kritische constructieve’ sparringpartner voor jouw opleiding te zijn.’

Geen posters met ‘Stel je verkiesbaar!’, geen folders of uitgedeelde chocolaatjes dus. Dat wil Vriend volgend jaar anders gaan doen. ‘De raden moeten zichtbaarder worden. Een ruimte ergens op de campus, waar je de medezeggenschappers kunt zien vergaderen, zou mooi zijn.’

Tot en met maandag 3 april kan iedereen zich nog kandidaat stellen. De verkiezingen volgen in de week van 8 mei.

Vragen? verkiezingen@hu.nl