Nieuws

Veel ideeën? Medezeggenschapsraden zoeken kandidaten

Vergadercentrum HU / foto: Femke van den Heuvel

Heb je vaak opbouwende kritiek? Of goede ideeën? Dan kun je ze binnenkort in de praktijk brengen. De HU zoekt kandidaten voor alle medezeggenschapsraden. Studenten en medewerkers kunnen zich van 14 februari tot en met 28 maart melden.

De tweejaarlijkse verkiezingen voor de medezeggenschapsraden van de HU barsten in mei los. Maar eerst moeten de raden over voldoende gegadigden beschikken. Studenten en medewerkers krijgen een dezer dagen een mail van het bedrijf WebElect, dat de digitale verkiezingen verzorgt. Daarmee kunnen zij zich kandidaat stellen.

In totaal zijn er ruim 160 zetels beschikbaar. Het gaat om tien zetels voor studenten en tien voor medewerkers in de Hogeschoolraad (HSR). De HSR is het hogeschoolbrede ‘parlement’ dat onder meer beleidsvoorstellen van het college van bestuur bespreekt en kan goedkeuren. Dan gaat het bijvoorbeeld over de begroting, het bindend studieadvies tijdens corona of online proctoring.

Instituutsraden

Daarnaast bestaan er 21 instituutsraden die het reilen en zeilen op de instituten in de gaten houden en bespreken. Deze raden tellen tussen de drie en vijf plaatsen voor zowel studenten als medewerkers. Dan zijn er nog medewerkers nodig die een zetel willen bemachtigen in de HU Dienstenraad, Kenniscentraraad en Bestuursdienstraad.

Er zijn in tegenstelling tot sommige andere hogescholen geen verkiezingen voor de opleidingscommissies. Binnen de HU is afgesproken dat de gegadigden door de instituutsdirecteur worden benoemd.

De verkiezingen aan de HU lopen dit jaar parallel met die van de medezeggenschapsraden aan de Universiteit Utrecht. ‘Gezamenlijk wordt er een bruisende campagne gehouden, indien de coronamaatregelen dit toestaan’, schrijft Sylvia den Herder, projectleider Verkiezingen.

Financiële vergoeding

Op de website www.verkiezingen.hu.nl staat onder meer te lezen wat de financiële vergoeding is voor studenten en hoeveel uren medewerkers worden vrijgesteld voor het werk in de medezeggenschap. Ook komen daar de reglementen, de planning en informatie over de verkiezingscampagnes. En uiteindelijk is daar ook de officiële uitslag te lezen.