Nieuws

Nieuwe argumenten en cijfers, maar college en Hogeschoolraad zijn het nog niet eens over het BSA

Foto Kees Rutten

Wat te doen met het bindend studieadvies (BSA) van huidige tweedejaars? De standpunten van college van bestuur en Hogeschoolraad (HSR) hierover blijven vooralsnog uit elkaar liggen. Het college kwam woensdag met een cijfermatige onderbouwing en nieuwe argumenten, maar de HSR was nog niet onder de indruk. ‘Er zijn op dit moment geen optimale studieomstandigheden.’

De eerstejaars konden vorig jaar allemaal doorstromen naar het tweede jaar. Zij kregen een opgeschort bindend studieadvies en hoefden pas in hun tweede studiejaar minimaal 50 studiepunten binnen te halen. Overigens net zoals de huidige eerstejaars een generaal pardon krijgen sowieso door mogen naar het tweede jaar.

Het college houdt hieraan vast en kwam met een voorstel dat de huidige tweedejaars aan het eind van dit studiejaar 50 studiepunten op zak moeten hebben. Wie dit niet haalt, moet alsnog met de opleiding stoppen.

Maar de Hogeschoolraad stelde zich op het standpunt dat voor deze groep studenten nogmaals een ‘generaal pardon’ moet gelden. Degene met minder dat 50 studiepunten moeten door kunnen gaan naar het derde jaar.

Studieadvies is ‘stok achter de deur’

Tijdens de gezamenlijke vergadering van de HSR en het college kwam collegevoorzitter Jan Bogerd met cijfers over het aantal behaalde studiepunten én een nieuw argument. Om met dat laatste te beginnen: Een BSA vormt onderdeel van het pedagogisch-didactisch concept van de opleidingen. De meeste werken met een negatief advies waardoor studenten met onvoldoende resultaten met de studie moeten stoppen. Het studieadvies is een ‘stok achter de deur’ en zorgt voor een ‘externe motivatie’, betoogde hij.

De hogeschool moet ‘niet lichtvaardig’ omgaan met een dergelijk studieadvies, vindt hij. Opnieuw een opgeschort BSA in het tweede jaar kan bij studenten de verwachting wekken dat het niet halen van studiepunten geen consequenties heeft. Dat heeft dan weer ‘negatieve effecten’. Welke dat zijn, zei de collegevoorzitter niet, maar waarschijnlijk doelt hij op het risico van een groeiend aantal langstudeerders.

40 procent heeft positief advies binnen

Daar komt nog bij dat uit de cijfers blijkt dat er geen noodzaak is voor een nieuw generaal pardon, betoogde Bogerd. Sterker nog: studenten halen in coronatijd meer studiepunten dan daarvoor, zoals ook eerder is vastgesteld. Om te beginnen: het percentage studiestakers van de lichting die in 2019/2020 begon, is 16 procent. Dat is hetzelfde percentage als het jaar daarvoor. En 40 procent van deze studentenpopulatie heeft al een positief advies binnen, een jaar daarvoor was dat 53 procent. ‘Een marginaal verschil’, meende Bogerd.

Daarbij zijn de vooruitzichten voor deze groep studenten goed. Ongeveer de helft van de huidige tweedejaars zonder positief advies, behaalde in blok A voldoende studiepunten. En de groep die nog maar 15 studiepunten of minder binnen moet slepen, is vrij groot. Als deze studenten elk blok 5 studiepunten halen, dan stevent dit cohort af op een minimaal aantal negatieve adviezen van 10 procent. ‘Dat is lager dan ooit’, vertelde Bogerd. ‘Kortom, op basis van het aantal behaalde studiepunten van vorig en dit jaar is geen aanleiding om een extra generaal pardon af te geven.’

BSA is niet ingesteld op onderwijs in coronatijd

De Hogeschoolraad leek niet onder de indruk van deze cijfers. HSR-voorzitter Annette Wind draaide de redenering om. Wat is dan het risico bij zulke positieve cijfers als er wel een opschorting van het BSA komt? De raad blijft bij het eerdere standpunt om te komen tot een extra generaal pardon. Een expertgroep van de HSR heeft dit overigens geformuleerd in een schriftelijk advies (een zogeheten préadvies), maar wil dit vooralsnog niet openbaar maken.

HSR-voorzitter Wind herhaalde het standpunt dat de bestaande BSA-regeling is ingesteld op een ‘normale’ manier van studeren en niet op het onderwijs in coronatijd. ‘Er zijn op dit moment geen optimale studieomstandigheden’, benadruk ze. De situatie rondom de stages en het studentenwelzijn baren haar zorgen. Vanuit de raad komen geluiden dat het aantal studiepunten dat wordt behaald niets zegt over de studenten die door corona op een of andere manier in de problemen komen.

College en raad beraden zich over de volgende stappen. Volgende week komt het onderwerp waarschijnlijk weer op de agenda. Mogelijk is een compromis mogelijk of misschien verandert een van de partijen het standpunt. In het uiterste geval ontstaat er een geschil. Dat kan dan voorgelegd worden aan een landelijke geschillencommissie, die een bindende uitspraak doet.

Ook interessant: Stage lopen bij de GGD. ‘Het heeft mijn ogen geopend’