Nieuws

Bindend studieadvies: Krijg je ook uitstel als je het vorig jaar niet haalde en nu weer niet?

Foto Kees Rutten

Het college van bestuur en Hogeschoolraad zijn het vooralsnog oneens over een deel van het bindend studieadvies (BSA). Het college stelt voor dat studenten die vorig jaar een opgeschort BSA kregen vanwege corona, dit jaar de norm van 50 studiepunten moeten halen. De Hogeschoolraad wil deze tweedejaars nog een keer een generaal pardon verstrekken.

Propedeusestudenten op hogescholen krijgen dit studiejaar – net als de eerstejaars vorig jaar – uitstel van het bindend studieadvies. Dat heeft het ministerie van Onderwijs vorig jaar november bepaald. Dit opgeschort advies leidt ertoe dat alle studenten van studiejaar 2020/2021 naar het tweede jaar kunnen, ook al halen zij de norm niet. Zij worden dus niet zoals gebruikelijk van school gestuurd.

Maar wat te doen met eerstejaars die vorig jaar een opgeschort studieadvies kregen en dit studiejaar niet de benodigde 50 studiepunten behalen? Die moeten wel van de opleiding gestuurd kunnen worden, oordeelt het college. Zij hebben immers al een tegemoetkoming gekregen doordat ze de punten van vorig jaar en dit jaar bij elkaar op kunnen tellen, is de redenering. ‘Feitelijk hebben zij dus twee jaar de tijd om aan de BSA-norm te voldoen’, schrijft het college in een voorstel aan de HSR.

Persoonlijke omstandigheden

Deze groep huidige tweedejaars krijgt dus, als het aan het college ligt, niet voor een tweede keer een generaal pardon. Wel kunnen zij (net als altijd) met een negatief BSA de examencommissie vragen om rekening te houden met persoonlijke omstandigheden. Die kan dan in individuele gevallen een ‘negatief studieadvies zonder afwijzing’ afgeven. Dan kan de student de opleiding vervolgen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om ziekte, zwangerschap en bijzondere omstandigheden bij de familie.

Tijdens een eerste bespreking in de HSR vorige week woensdag bleek de HSR geen voorstander te zijn van het voorstel van het college van bestuur. Een expertgroep van de HSR keerde zich tegen dit plan. Het stelde dat voor deze groep studenten ook voor dit jaar een generaal pardon moet komen. Tijdens een informele peiling kwam naar voren dat alle aanwezige raadsleden voor dit hernieuwde opgeschort advies zijn.

Stages problematisch

Een enkeling sprak tijdens de vergadering wel zijn verbazing erover uit dat het studenten niet lukt om in twee jaar hun propedeuse te halen. Anderen wezen erop dat er met de online lessen geen sprake is van normaal onderwijs. Ook zijn bij veel opleidingen stages lastiger te vinden. Ook zijn nogal wat studenten ziek of hebben ze te maken met coronabesmettingen bij de familie.

Aanstaande woensdag komt het onderwerp op de agenda van de gezamenlijke vergadering van de HSR en college van bestuur.

Lees ook: Collegelid Wilma Scholte op Reimer: ‘Tuurlijk, de – veel te bekende – muren komen ook op mij af’