Nieuws

Studieachterstand door corona-lockdown blijft uit, HU-student doet het zelfs ietsje beter

Archieffoto: Kees Rutten

De vrees bestond dat corona-maatregelen en de omschakeling naar online onderwijs tot meer studieachterstand zou leiden. Maar dat effect blijft tot nog toe uit. Het gemiddeld aantal studiepunten per student aan de HU is vorig jaar zelfs een beetje gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

Dat blijkt uit gegevens over studiejaar 2019/2020 die het college van bestuur vorige week besprak met de Hogeschoolraad (HSR).

HU-studenten behaalden vorig studiejaar gemiddeld 44,5 studiepunten. Die zijn berekend over het gehele jaar, dus van periode A tot en met E (met vanaf periode C het begin van de lockdown). In het studiejaar 2018/2019 kwamen ze tot net iets meer dan 43 studiepunten. Dit jaar is dus gemiddeld 1,5 studiepunt per student meer behaald.

Een resultaat dat de complimenten waard is aan studenten, docenten en andere medewerkers, zei collegevoorzitter Jan Bogerd tegen de HSR. Want tegen het eind van het studiejaar dreigde een behoorlijk grote studie-achterstand, vertelde hij. Maar in de periodes D en E zijn veel tentamens ingehaald.

Daling bij twee instituten

Van 15 instituten zijn de cijfers betrouwbaar (significant). Een relatieve uitschieter naar boven is te zien bij het Institute for Finance & Accounting. Studenten behaalden vorig jaar gemiddeld 5 studiepunten meer dan het jaar ervoor. Bij andere instituten is de stijging minder hoog. Een daling is te zien bij twee instituten: bij Verpleegkundige Studies en Paramedische Studies. Dat komt onder meer omdat het onderwijs hier veel praktijklessen en praktijktentamens bevat, die moeilijk om te zetten zijn naar online onderwijs.

Het college toonde ook de hoogte van de behaalde cijfers door studenten in het vorig studiejaar. Gemiddeld daalden die een klein beetje, van gemiddeld 7,18 naar 7,13. En eigenlijk gaat alleen het Instituut voor Ecologische Pedagogiek er iets op vooruit.

Niet soepeler beoordeeld

De lichte daling van de cijfers bij studenten weerspreekt de suggestie dat vanwege de corona-maatregelen er betere punten zijn toegekend, zoals vanuit de HSR werd geopperd. ‘Ik durf de conclusie te trekken dat het niet zo is dat er meer studiepunten zijn behaald omdat er soepeler beoordeeld zou worden’, benadrukte collegevoorzitter Bogerd. ‘Er wordt wel anders getoetst. Maar ik heb geen signalen dat dit ten koste gaat van de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs.’  

Hij vond het lastig om definitieve conclusies te trekken op basis van gemiddelden. De examencommissies kunnen gegevens op opleidingsniveau bekijken en beoordelen. Zij moeten die dan ook analyseren per blok. Verder is het denkbaar dat de motivatie bij studenten afneemt (en wellicht ook de studieresultaten) naarmate de gedeeltelijke lockdown voortduurt.

Al met al geven de cijfers een positief beeld, stelde Bogerd. Navraag bij andere hogescholen en universiteiten leert dat de studieachterstand ook daar meevalt. Uit onderzoek van studentenorganisatie ISO in juni bleek juist dat veel meer studenten met een studieachterstand kampten dan het jaar ervoor.

Bij touchscreen: Vergroten door met twee vingers te schuiven