Nieuws

HU verlaagt BSA voor huidige tweedejaars (en een deel van de deeltijders)

Archieffoto: Kees Rutten

Het college van bestuur en Hogeschoolraad zijn tot een vergelijk gekomen over het bindend studieadvies (BSA) voor huidige tweedejaars voltijdstudenten en voor sommige deeltijders. Het compromis luidt: zij mogen door met de studie als zij dertig studiepunten binnen hebben.

Vorig jaar werden de eerstejaars getroffen door de coronacrisis en kregen zij een opgeschort studieadvies: zij mochten automatisch doorstuderen. De vraag was nu: krijgen zij opnieuw een ‘generaal pardon’ (wat de HSR wilde) of moeten zij alsnog 50 studiepunten uit de propedeuse hebben behaald (standpunt college). Het compromis luidt: zij mogen door met de studie als zij 30 studiepunten binnen hebben. Het gaat dan om studiepunten die vorig en dit studiejaar zijn verkregen.

College en HSR kwamen er tijdens twee vergaderingen in de eerste helft van januari aanvankelijk niet uit: de standpunten stonden lijnrecht tegenover elkaar. Na twee maanden van windstilte over dit heikele onderwerp, stemde de Hogeschoolraad (HSR) woensdag 17 maart in met een nieuw voorstel van het college voor een eenmalige verlaging van het BSA van 50 naar 30 studiepunten. De versoepeling geldt ook voor deeltijdstudenten die in 2019-2020 zijn begonnen en dit studiejaar het definitieve BSA krijgen.

Stok achter de deur

‘Het college van bestuur heeft dit besluit genomen, omdat deze groep studenten in de startfase van hun studie voor het tweede opeenvolgende jaar is geconfronteerd met de gevolgen van corona en de bijbehorende maatregelen van de regering’, schrijft het college in een mail aan medewerkers. Studenten ontvangen ook snel een bericht. Studenten met minder dan 50 studiepunten kunnen extra begeleiding krijgen.

Het college betoogde eerder dat de studenten al een opgeschort studieadvies hadden gekregen waardoor ze allen door mochten naar het tweede jaar. Terwijl veel instituten met een pedagogisch-didactisch onderwijsmodel werken waarbij een BSA fungeert als ‘stok achter de deur’. Daarbij geven de cijfers aan dat er geen noodzaak is de eis te schrappen: studenten halen tijdens corona meer studiepunten punten dan daarvoor.

Stages en studentenwelzijn

HSR-voorzitter Annette Wind vroeg zich daarop af wat het risico is als studenten veel studiepunten binnenhalen en er wel een generaal pardon komt. De HSR hamerde erop dat het BSA geldt voor een normale manier van studeren en niet voor onderwijs in coronatijd. De situatie rond stages en studentenwelzijn zijn zorgelijk, bracht de HSR naar voren.

Daarna spraken college en HSR elkaar tijdens vergaderingen waarbij dit onderwerp als vertrouwelijk werd bestempeld en waarover geen mededelingen werden gedaan. Begin februari pleitte Frans Meeuwsen, teamleider Studentbegeleiding, voor een snel besluit over het BSA voor tweedejaars. ‘Het niet hebben van duidelijkheid an sich veroorzaakt al veel stress’, zei hij. Medio maart kwamen de partijen met een compromis op de proppen.

De studiegidsen en Onderwijs- en Examenregeling worden hierop aangepast. ‘Naast deze eenmalige aanpassing van de BSA-norm blijft de HU vasthouden aan de reguliere norm van vijftig studiepunten voor een positief studiebesluit’, schrijft het college. Hoewel het bindend studieadvies ook bij het college volop ter discussie staat.

Eerder ging de HSR ermee akkoord om het BSA voor de huidige eerstejaars op te schorten. Zij mogen dus automatisch door naar het tweede studiejaar.

Ook interessant: Student CMD: ‘We zijn écht niet alleen aan het tekenen en knutselen’