Nieuws

Ondersteuners bang voor ontslagen

Ondersteunend personeel van de HU kampt met de operaties als ‘ontvlechting’, ‘harmonisatie’ en bezuinigingen. De Personeelsraad heeft een extra vergadering uitgeschreven. Een deel van het personeel is bang om zijn of haar baan te verliezen.

Dat blijkt uit een rondgang langs ondersteunend- en beheerspersoneel (OBP) van Trajectum (zie het nieuwe nummer vanaf pagina 24 dat dinsdag 11 november in de bakken ligt). De Personeelsraad bevestigt deze observaties. ‘De angst regeert’, stelt Jacqueline de Vogel, bestuurslid van de Personeelsraad, in het artikel.

Efficiency
Om meer geld voor het onderwijs te krijgen bezuinigt de hogeschool in enkele jaren twintig procent op het OBP-budget. De meerderheid van de medewerkers die in dienst zijn van de faculteiten, worden organisatorisch ondergebracht bij de HU Diensten ('ontvlechting'). Hierna volgt 'harmonisatie' waarbij het afstoten van taken, standaardisatie en efficiency sleutelbegrippen zijn.

De Hogeschoolraad en Personeelsraad zijn onder voorwaarden akkoord gegaan met de operaties. Een Meldpunt Ontvlechting, waar het personeel terecht kan met klachten, was één van de voorwaarden. Maar van het meldpunt wordt weinig gebruik gemaakt omdat mensen bang zijn hierdoor hun baan te verliezen, denkt de raad.

Verontrustende berichten
‘Ons bereiken verontrustende berichten via e-mail en in persoonlijke gesprekken met medewerkers van HU Diensten’, schrijft de Personeelsraad in een uitnodiging voor de extra vergadering. Die vindt dinsdag 18 november plaats op de faculteit Economie en Management.