Nieuws

Onderwijs mogelijk in de vakantie; personeel krijgt 100 euro extra

Padualaan 97
Foto: Kees Rutten

De coronacrisis leidt tot structurele veranderingen. ‘De HU wordt niet meer de HU van voor deze crisis.’ Dat schrijft het Coördinatieteam Coronacrisis aan studenten en medewerkers. Om online onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan neemt de HU nog enkele maatregelen. Een greep.

‘De sprong die we nu maken in afstandsonderwijs, alternatieve werkvormen en werken op afstand moet toekomstgericht en toekomstbestendig zijn’, staat in de mail. En: ‘Nu dwingen de omstandigheden ons samen om los te laten en op zoek te gaan naar nieuwe structuren, nieuwe routines en daarmee ook nieuwe houvast en zekerheid.’

Nadelen beperken

Ondertussen moet de HU – net als andere hogescholen – de nadelen voor studenten door de noodmaatregelen zoveel mogelijk beperken. Het onderwijs gaat zoveel mogelijk online en op afstand verder. De doorstroming van studenten naar de volgende jaren en de diplomering hebben daarbij prioriteit. Hieronder een selectie van maatregelen.

  • Studenten kunnen de zomervakantie (periode E) gebruiken om onderwijs en toetsen in te halen die niet online mogelijk waren. Eventueel kan dit ook nog in het eerste blok van het komend jaar.
  • De gebruikelijke studiekeuzecheck voor aspirant-studenten gaat niet door omdat er fysieke activiteiten bij te pas komen. De HU zoekt naar alternatieven, zoals een lichte online variant.
  • De HU wil een helpende hand bieden bij het mogelijk maken van thuiswerken. Daarom krijgen medewerkers die op 1 april in vaste dienst zijn eenmalig een bedrag van 100 euro. Dat wordt eind april uitbetaald.
  • Functioneringsgesprekken met medewerkers gaan online door. Beoordelingsgesprekken over dit studiejaar vervallen en vrijwel iedereen krijgt automatisch een ‘goed’ als beoordeling. Alleen wie in een hersteltraject zit door een eerdere onvoldoende, krijgt een online beoordelingsgesprek.
  • Medewerkers die spullen willen halen uit kluisjes in de gebouwen kunnen dit melden bij de directeur. Dat kan alleen op woensdag 8 april tussen 13 en 16 uur en donderdag 9 april tussen 9 en 12.
  • Wie arbostoelen of andere materialen wil ophalen om het werk goed te kunnen doen, kan dit ook bij de directeur melden.
  • Wordt de sluiting minder beperkt? Dan geeft de hogeschool prioriteit aan praktijkonderwijs, bepaalde vormen van toetsing en onderzoek in de HU laboratoria.

    Meer informatie op de HU q&a coronavirus.