Columns

Onderwijs vermindert criminaliteit

Eigenlijk wil ik iets toevoegen aan mijn eigen stukje van 15 september 2010. Daarin schreef ik dat als je voldoende investeert in het onderwijs, je als overheid miljoenen uit kunt sparen aan kosten die je later moet maken. Dat kan zijn het opvang creëren voor jongeren die te weinig opleiding hebben gehad. Of nog vervelender jongeren die niet voldoende educatie met bijbehorende opvoeding hebben genoten, daarvoor allerlei welzijnswerkers inhuren om hen in het gareel te houden. En helemaal erg als die jongeren door verveling of wat dan ook zelfs vervallen in criminaliteit. Het leek mij allemaal moeilijk te kwantificeren. En wat blijkt?

In Science Guide van 23 november 2010 lees ik een artikel, waarin o.a. staat: "Tussen onderwijssucces en geweldsmisdrijven bestaat een duidelijk causaal verband. Een studie van de Bertelsmann Stiftung presenteert indringende cijfers en analyses. 420 minder moorden 13.500 minder roofovervallen en 320.000 minder diefstallen zouden in 2009 in Duitsland zijn gepleegd bij een halvering van de schooluitval. €1,42 miljard zou worden bespaard op kosten die voortvloeien uit de criminele handelingen."

In ons land zal dit niet veel anders zijn. En welke voordelen missen we doordat deze criminelen allerlei leuke bijdragen hadden kunnen leveren aan de maatschappij. Dus regering: investeer in het onderwijs.