Nieuws

Onderwijs wordt ontzien, zegt koningin

In de begroting ontziet de regering het onderwijs, zei koningin Beatrix dinsdag 21 september in de troonrede. Een ‘adequaat onderwijssysteem’ vergt immers de nodige financiële inspanningen, voegde zij eraan toe. Daarom zal er niet op bezuinigd worden.

Bij monde van de koningin meldde de regering dat het onderwijsbeleid altijd gericht is geweest op ‘kwaliteit en toegankelijkheid’. Op die weg zullen ‘nog veel stappen’ gezet moeten worden.

In haar tekst wees de koningin ook op het advies van het Innovatieplatform, dat Nederland graag ziet opklimmen van de tiende plek naar de top vijf op de internationale ranglijst van kenniseconomieën. Ook daarvoor zijn geen extra middelen gevonden. Wel verzoekt de regering het bedrijfsleven om een hogere bijdrage voor onderzoek en ontwikkeling.

De troonrede is geschreven door de huidige demissionaire regering onder leiding van premier Balkenende.