Nieuws

Onderwijsinspectie checkt ontslagvergoeding Geri Bonhof

De Onderwijsinspectie gaat kijken of de HU  zich correct heeft verantwoord voor de ontslagpremie en opleidingskosten van ex-voorzitter Geri Bonhof.

Door Marc Janssen

In september 2015 nam Bonhof na twaalf jaar voorzitterschap van het college van bestuur afscheid. Ze ontving daarbij een extra jaarsalaris van 182.900 euro als ontslagvergoeding. Dat bleek, zoals eerder gemeld, uit de Jaarrekening 2015, die begin juli 2016 werd gepubliceerd.

De Algemene Onderwijsbond (Aob) zag in die Jaarrekening ook dat Bonhof in haar afscheidsjaar ruim 15.000 euro aan deskundigheidsbevordering kreeg vergoed. Daarbij ging het om een opleiding aan de Nyenrode Business Universiteit.

Half jaarinkomen
In diezelfde Jaarrekening verantwoordt de HU de ontslagvergoeding met de opmerking dat deze in de arbeidsovereenkomst met Bonhof is vastgelegd. Zij had daarin zelfs recht op anderhalf jaarinkomen en zag vrijwillig af van een half jaarinkomen, ‘vanwege het voortschrijdende maatschappelijke debat inzake normering van topinkomens in de publieke sector.’

De Aob merkt op dat volgens de Wet normering topinkomens (Wnt) een maximale ontslagvergoeding van 75 duizend euro geldt. Maar vertrekpremies die al voor intreding van de wet zijn vastgelegd, vallen onder een overgangsrecht en blijven buiten schot. Volgens de hogeschool geldt dat ook voor Bonhofs ontslagvergoeding.

De opleiding aan Nyenrode noemde de raad van toezicht eerder tegenover het Aob ‘in het belang van de HU.’ Ook paste het scholingstraject bij haar loopbaanfase.

Checken
Voor de Onderwijsinspectie is de publiciteit rondom het salaris aanleiding om in de jaarstukken over 2015 te checken of de HU zich correct heeft verantwoord over de ontslagvergoeding. Afhankelijk van hun bevindingen kan de Onderwijsinspectie eventueel besluiten om nadere informatie op te vragen. Als alles in orde is, gebeurt er verder niks.