Kort

Onderwijsorganisaties: bezuiniging op hoger onderwijs en mbo ongedaan maken

De aangekondigde bezuinigingen in het hoger onderwijs en mbo moeten afgeschaft worden. Dat stellen onder meer de Vereniging Hogescholen, universiteitskoepel VSNU en studentenorganisaties in een brief aan onderwijsminister Van Engelshoven, schrijft de VSNU op de website.

Universiteiten, hogescholen en het middelbaar beroepsonderwijs moeten bijna 150 miljoen bezuinigen in de jaren 2023 tot en met 2027, werd deze week bekend in de Voorjaarsnota. De reden is dat er tekorten zijn ontstaan bij de financiering van het Nationaal Programma Onderwijs, de miljardensteun voor het onderwijs die bedoeld is om de corona-achterstanden weg te werken.

‘Dit besluit heeft nadelige gevolgen voor de onderwijssectoren en hun studenten. Hierdoor wordt alsnog een deel van het Nationaal Programma Onderwijs verhaald op het onderwijs’, schrijven de organisaties namens de hogescholen, universiteiten en mbo-instellingen aan de minister en de Tweede Kamer.