Kort

Onderwijsraad: Houd onderwijsaanbod voor iedereen toegankelijk

De Onderwijsraad vindt dat overheid en scholen meer zouden moeten ondernemen om het onderwijs voor iedereen financieel toegankelijk te houden. ‘De overheid, schoolbesturen en scholen moeten het publieke karakter van het onderwijs beter beschermen’, adviseert de Onderwijsraad.

Het private onderwijsaanbod, zoals huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining neemt fors toe.  Scholen bieden steeds vaker extra’s aan, waarbij ze samenwerken met commerciële bedrijven of organisaties. Het publiek en privaat onderwijs raakt zo steeds meer verstrengeld, meent de raad.

De extra lessen kunnen nuttig zijn, maar het betaalde aanbod is alleen toegankelijk voor ouders die hier de financiële middelen voor hebben. Er is verder weinig toezicht op de kwaliteit van onderwijs van deze commerciële partijen. De raad is van mening dat als het aanvullend materiaal nodig is, alle kinderen hier gebruik van zouden moeten kunnen maken.