Kort

Onderwijsraad komt, op verzoek van Tweede Kamer, met advies voor het basisonderwijs

De onderwijsraad heeft vandaag een advies gepubliceerd, op verzoek van de Tweede Kamer: ‘Tijd voor focus’. De raad constateert dat er te veel verantwoordelijkheden liggen op de schouders van individuele leraren in het basisonderwijs. Daardoor komen zij meer toe het geven en ontwikkelen van onderwijs.

De raad adviseert het idee los te laten dat één leraar alle activiteiten voor een groep moet verzorgen. Ze pleit voor meer expertise van ondersteunende professionals zoals onderwijsassistenten en vakleerkrachten.

Het gemiddelde aantal lesuren van leraren moet ook omlaag. De vrijgekomen tijd kunnen zij besteden aan het ontwikkelen van onderwijs. Dit betekent dat er per saldo meer mensen nodig zijn, in en om de klas.

In het advies staat dat leraren en scholen afgelopen decennia steeds meer en zwaardere verantwoordelijkheden hebben gekregen. ‘Er wordt meer verwacht dan de overdracht van de kernvakken, kerndoelen zijn in inhoud omvangrijker geworden, scholen hebben pedagogische opdrachten en bieden extra ondersteuning bij onderwijsachterstanden en voor leerlingen met een beperking.’