Kort

Onderzoek wijst uit: helft van de jongeren tussen 18 en 24 voelt zich slechter

Bijna de helft van de jongeren van 18 tot 24 jaar zegt zich in onderzoek van bureau I&O Research slechter te voelen dan voor de coronacrisis. In andere leeftijdsgroepen is dat een kwart.

Volgens onderzoeker Peter Kanne is de rode draad: ‘Dit duurt te lang en ik zit er doorheen.’ Ze zijn verveeld, missen contacten en ‘echt onderwijs.’ ‘Er zijn jongeren die bijvoorbeeld zeggen: “dit zou de mooiste tijd van mijn leven moeten zijn en ik zit alleen maar naar een beeldscherm te kijken.” Er is ook een substantieel deel dat zich depressief of eenzaam voelt. 69 procent zegt zich nu eenzamer te voelen dan voor de crisis, in april was dat nog 49 procent.

Het onderzoek van I&O Research vond plaats van vrijdag 13 november tot maandagochtend 16 november. Er werkten 2.290 Nederlanders van 18 jaar en ouder aan mee.