Nieuws

Onderzoek naar werkdruk bij HU-docenten

Het college van bestuur heeft een werkgroep binnen de HU de opdracht gegeven om de administratieve werkdruk te onderzoeken onder docenten. Aanleiding zijn de uitkomsten van het werkbelevingsonderzoek dat in december vorig jaar bekend werd gemaakt en het eerder verschenen rapport van de commissie Lintmeijer.

Uit het onderzoek komt vooral naar voren, dat docenten het gevoel hebben de taken over te moeten nemen die bij HU Diensten zijn wegbezuinigd en dat ze in systemen moeten werken, die niet ingericht zijn op wensen en behoeften van het onderwijs. Dat frusteert en kost veel tijd.

Het is de bedoeling dat de werkgroep ‘Werkdruk in beeld’ voor de zomer met eerste resultaten komt. Deze moeten leiden tot korte- en langetermijnmaatregelen, aldus het college.

Het college zoekt nog voorbeelden van ‘onnodige regels en administratieve rompslomp’ en mensen die mee willen denken en werken om oplossingen te vinden voor de ontstane problemen. Zij kunnen mailen naar: werkdrukinbeeld@hu.nl