Nieuws

Ontreddering tijdens week zonder internet

Een week zonder internet leidt tot verveling, sociaal isolement en ontreddering. Dat concludeert onderzoeker Arne Maas van het lectoraat Marketingcommunicatie in oprichting.

Samen met vier derdejaars studenten communicatiemanagement voerde hij een proef uit met zestien personen die een week verstokt bleven van internet. Zij mochten geen sites bekijken, niet e-mailen en geen apps op de mobiele telefoon gebruiken. De proefpersonen, waaronder studenten, werkenden en een dame van in de 70, hielden hiervan een videodagboek bij.

‘Beetje eenzaam’, zegt een van de deelnemers op de trailer. ‘Ik heb het idee dat ik van de wereld ben afgesneden’, oppert een ander. Een derde: ‘Wat heeft een iPhone nou voor zin zonder internet.’

‘Alle personen zijn in die week minimaal een keer gefrustreerd geweest dat ze geen internet hadden’, zegt Maas. ‘En iedereen heeft een bewustwordingsproces doorgemaakt. Ze realiseren zich nu dat internet veel effect heeft op hun leven. Ze merken bijvoorbeeld dat je veel effectiever kan werken als je niet gestoord wordt door e-mails en dergelijke. Een van hen ontdekte dat ze wel erg veel op Facebook zat en heeft het account opgezegd.’

Van het onderzoek is in samenwerking met het Rotterdamse bureau ARA Advertising een documentaire gemaakt die in september tijdens een netwerkborrel gepresenteerd wordt. Het lectoraat Marketingcommunicatie dat door Maas wordt opgezet, doet onderzoek naar beïnvloeding van consumentengedrag. Hierbij maakt hij geen gebruik van traditionele methoden zoals enquêtes, maar werkt hij onder meer met observaties en videodagboeken.

Het onderzoek leidt tot veel publiciteit, waaronder het NOS Journaal. De documentaire is op de NOS-site voorlopig ook te zien.