Nieuws

Onvoldoende compenseren mag niet meer

Studenten van de faculteit Natuur en Techniek (FNT) mogen binnenkort geen onvoldoendes meer laten staan voor cursussen. De bestaande compensatieregeling wordt afgebouwd.

De FNT is de enige faculteit van de hogeschool waar vakken konden worden afgesloten met een onvoldoende, mits elders in de opleiding voor deze competenties een voldoende is behaald. Een wijziging in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) bepaalt dat cursussen voortaan alleen mogen worden afgesloten met een voldoende (minimaal een 5,5). De HU wil hiermee bereiken dat er ‘geen enkele twijfel’ bestaat over de kwaliteit van de diploma’s.

Wie voor 1 september aanstaande de propedeuse haalt of afstudeert valt nog onder de oude regeling: dan is nog compensatie voor lage punten mogelijk. Maar vanaf 1 september moeten alle studenten in de propedeuse en hoofdfase voor alle vakken een voldoende scoren.

Voor degenen die momenteel één of meerdere onvoldoendes op de lijst heeft staan (of die voor september krijgen) geldt een overgangsregeling. Zij moeten bij de examencommissie een verzoek tot compensatie indienen. De commissie beslist dan of de competenties bij een andere cursus zijn behaald en het punt kan blijven staan. Is dit volgens de commissie niet zo dan dient de student alsnog een nieuwe toets voor de cursus af te leggen. Daarvoor worden extra herkansingsmogelijkheden geboden.

De studenten zijn per brief geïnformeerd over de aanscherping van de OER. Na de zomervakantie krijgen zij te horen hoe de herkansingen precies in zijn werk gaan.