Columns

(On)vrede gemeten

(On)vrede gemeten is een kwalitatief onderzoek naar studententevredenheid op de FEM, uitgevoerd door YoungWorks. Ik zag het vandaag op Netpresenter staan, het openingsscherm op alle FEM-computers. Het is een rapportage, gedateerd op 1 augustus, van 98 pagina’s met een studenten- en een docentendeel. Daaraan vooraf gaat een theoretisch kader met aandacht voor het puberbrein dat aangeeft dat onze studenten nog structuur nodig hebben, duidelijkheid, kleine stappen willen nemen, behoefte hebben aan veiligheid en successen vieren.

De ervaren docent weet dat, maar directies goochelen met wisselende onderwijsstructuren, roepen dat de studenten eindelijk zelfstandig moeten worden, eigen verantwoordelijkheid moeten tonen, daarmee al jaren verkeerde werkwijzen opleggend aan het onderwijzend personeel.

In het rapport worden drie keuzestrategieën onderscheiden, studenten die:
1. doelgericht kiezen
2. hun keuze uitstellen
3. zekerheidzoekend kiezen.

Men kiest vanwege de locatie, korte reistijd en Utrecht als studentenstad. In totaal hebben 78 jongeren meegedaan aan twaalf groepsgesprekken. De brede opbouw van de eerste twee studiejaren zijn voor de meesten te algemeen. Een deel van de studenten kiest een specifieke afstudeerrichting waar ze pas in jaar drie mee in aanraking komen. Veel zijn dan al afgehaakt. Ben je wel zo ver gekomen dat vinden de meeste studenten dit ook het leukste jaar.