Nieuws

Ook aan de HU gebeurt wat tijdens de onderwijs-actieweek

Met een ‘lawaaimoment’ op maandag 11 maart is de landelijke actieweek van de vakbonden begonnen. Aan de HU geeft docent Klaas Mulder een openbare les over onderwijsvernieuwing. En de Hogeschoolraad organiseert op woensdag een bijeenkomst over werkdruk en studiestress.

Op lagere scholen, roc’s, hogescholen en universiteiten was vandaag om 12.00 uur de mogelijkheid voor een demonstratieve lawaaiactie. De Algemene Onderwijsbond (AOb) en FNV Onderwijs en Onderzoek riepen in elk geval op om bij de schoolpleinen gezamenlijk herrie te maken.

Hiermee is de actieweek voor meer investeringen in het onderwijs van start gegaan. Op veel scholen in Nederland vinden deze week protesten plaats. Op vrijdag 15 maart is een staking van alle onderwijssectoren uitgeroepen. Deelnemers komen bij elkaar op het Malieveld in Den Haag.

Openbare les

Vanwege de actieweek geeft Klaas Mulder, docent bij Social Work, om 13.00 uur een openbare les aan de HU in Amersfoort. Daarin schetst hij hoe het fundament van het onderwijs is gelegd na de nederlaag van Napoleon bij Waterloo in 1815 en hoe het daarna nauwelijks meer is gewijzigd. Wel is sinds de jaren zestig het aantal schooluren voor Nederlandse kinderen flink uitgebreid. ‘Maar of dat voor elk kind goed bestede tijd was, is zeer de vraag’, schrijft hij in de uitnodiging.

De Hogeschoolraad (HSR) steunt de eisen van de vakbonden en organiseert woensdag 13 maart om 17.00 een bijeenkomst over werkdruk en studiestress in het vergadercentrum aan de Padualaan 99. In groepjes bespreken docenten en studenten hun ervaringen met studiestress en werkdruk en wat daar aan gedaan kan worden. Een borrel sluit de bijeenkomst af.

Salaris

De actieweek lijkt in het basis- en voortgezet onderwijs en bij universiteiten meer te leven dan bij hogescholen. Besturen van diverse hogescholen nemen afstand van de acties, net als de Vereniging Hogescholen. De HU streeft ernaar dat het onderwijs en onderzoek geen hinder ondervindt van de staking. ‘Oplossingen kunnen zijn dat er collega’s lessen overnemen of dat er in goed overleg lessen worden verplaatst’, meldt de hogeschool. Overigens houdt de HU geen salaris in van mensen die staken.

Maandag om 13.00 uur hield de groep WO in Actie een ‘lawaaimoment’ in de bibliotheek in de binnenstad en een kantine in De Uithof. Ook komt er vanwege het motto #geefjedocenteencompliment aan de Universiteit Utrecht een ‘complimentenmuur’ voor docenten.