Nieuws

Wordt het tijd voor actie tegen werkdruk en stress?

Hoge werkdruk bij medewerkers. Studiestress bij studenten. In de landelijke actieweek organiseert de Hogeschoolraad van de HU een bijeenkomst over deze actuele problemen. 

De onderwijsactieweek is een initiatief van de Algemene Onderwijsbond (AOb) en FNV Onderwijs en Onderzoek. Deze actieweek eindigt met een landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart, zo is de bedoeling van de bonden. De acties richten zich op meer investeringen in het onderwijs. De HSR-bijeenkomst sluit hierop aan, middenin de actieweek.

De komende periode bespreekt de raad de bijeenkomst met onder meer de instituutsraden en studentenorganisaties als VIDIUS, schrijft de HSR in een nieuwsbrief.

Terughoudend

De HSR besloot in januari om de eisen van de vakbonden te steunen en studenten en medewerkers actief te informeren. Het college van bestuur is terughoudend over de acties, net als hogescholenkoepel Vereniging Hogescholen. Ze wijzen op de cao die pas is afgesloten en op de volgens hen ongunstige timing: de discussie over een budgetverhoging voor hoger onderwijs zou beter plaats kunnen vinden in de aanloop naar een nieuw kabinet.

De petitie ‘Investeer in onderwijs’ is vanuit de HU 96 keer getekend. Landelijk zijn er ruim 26.000 ondertekenaars.

Meer informatie verschijnt op www.medezeggenschap.hu.nl.