Kort

Ook HU wil toestroom internationale studenten beperken

In navolging van koepelorganisatie Vereniging Hogescholen (VH) wil ook de HU maatregelen treffen om de instroom van internationale studenten tegen te gaan. Maar nu al komt slechts vier procent van de hogeschoolstudenten uit het buitenland, schrijft het AD/Utrecht.

De VH lanceerde vorige week vrijdag een plan om de toestroom van internationals bij hogescholen in te dammen. Een van de maatregel is een maximum te stellen aan het aantal studenten voor Engelstalige economische opleidingen, mogelijk door een numerus fixus.

Dit zou dan gelden voor de opleidingen Creative Business, International Business en de master Sustainable Business Transition. Andere maatregelen zijn taaltrainingen Nederlands en minder reclame maken in het buitenland.