Nieuws

Ook komend jaar lessen in Daltonlaan en Bolognalaan

Interieur van het nieuwe gebouw van de HU

Na de verhuizing van de economische instituten en die van ICT, Communicatie en Journalistiek naar de nieuwbouw blijven de tijdelijke locaties Bolognalaan 101 en Daltonlaan 200 nog een jaar in gebruik voor het onderwijs. Na het studiejaar 2018/2019 moet alles in de bestaande gebouwen passen.

Dat meldt Dick de Wolff, directeur ad interim van de Dienst Bedrijfsvoering en verantwoordelijk voor de huisvesting van de HU. Deze zomer verhuizen de zeven instituten en het ‘Kenniscentrum Economisch sterke en creatieve stad’ naar de nieuwbouw aan de Heidelberglaan 15 in het Utrecht Science Park. In september start daar het onderwijs, mits er geen onverwachte tegenslagen plaatsvinden.

In januari van dit jaar ontstond twijfel of er bij de opening van het gebouw genoeg ruimte beschikbaar is voor de instituten en het lectoraat. Er zou mogelijk een fors tekort ontstaan aan onderwijslokalen. Volgens De Wolff zou er voldoende ruimte zijn als er meer lessen in de vroege ochtend en late middag geroosterd zou worden. Zo niet, dan kon de hogeschool tijdelijke huisvesting erbij huren, opperde hij.

Roosters
Dat laatste blijkt voor het komend studiejaar te gebeuren. Tweederde van de Bolognalaan 101 is komend studiejaar gereserveerd voor onderwijsactiviteiten van de HU. De HU Klinieken blijven daar voorlopig. Ook huurt de Universiteit Utrecht een deel van het gebouw. De andere tijdelijke locatie is Daltonlaan 200, als uitwijkplek voor onderwijs. Incubator StudentsInc blijft voorlopig op de negende verdieping.

Geen enkele instituut komt in z’n geheel in de Bolognalaan en Daltonlaan. Omdat de roosters op dit moment gemaakt worden, is nog niet te zeggen welke instituten gebruik maken van de extra gebouwen. ‘Het moet goed werkbaar zijn’, benadrukt De Wolff. ‘Er wordt zodanig geroosterd dat er zo weinig mogelijk reisbewegingen zijn van en naar de thuisbasis van de instituten.’

Puzzelen
De inzet van extra onderwijsgebouwen wil nog niet zeggen dat de klus van ruimteverdeling makkelijk geklaard is. De helft van de instituten heeft inmiddels aangegeven dat de toegewezen ruimte voldoende is. Bij de andere helft zijn onder meer instituutsdirecteuren en mensen van onderwijslogistiek (waaronder roosteraars) aan het puzzelen hoe het passend te krijgen is. Bijvoorbeeld: kunnen vaklokalen als laboratoria, tv-studio’s of praktijklokalen van Fysiotherapie ook als regulier leslokaal dienen?

De bedoeling is dat de tijdelijke onderwijsgebouwen in september 2019 niet meer nodig zijn en al het onderwijs op de vaste locaties plaatsvindt. Daarvoor zal in komende studiejaar  bekeken worden hoe er nog efficiënter met de ruimte omgegaan kan worden. Zijn er bijvoorbeeld echt meerdere laboratoria en theaterzalen nodig? Ook houdt De Wolff er rekening mee dat de voortschrijdende onderwijsinnovatie zal leiden tot een vermindering van de ruimtebehoefte.