Kort

Online proctoring bij toetsen komend jaar nog mogelijk

Ook studiejaar 2021/2022 kunnen toetsen nog vanuit thuis afgenomen worden. Dat gaat met online proctoring, waarbij software de computer voor een deel overneemt. Wel worden opleidingen geacht terughoudend te zijn met het inzetten van deze vorm van toetsen en er alleen gebruik van te maken als het niet op een andere manier kan.

Het college van bestuur en de Hogeschoolraad hebben dit woensdag afgesproken. Het college wil op proctoring kunnen terugvallen als er beperkingen blijven bestaan vanwege corona, zoals de 1,5 meter afstand. Deze vorm van toetsen is ook bestemd voor topsporters die in het buitenland verblijven en tentamens willen maken.

Online proctoring werd tijdens de lockdown geïntroduceerd. Het is omstreden omdat het raakt aan de privacy van studenten. Aan de HU is ook een lichte variant mogelijk: bring your own device. Studenten nemen dan een eigen laptop mee naar school waarbij ‘proctoring light’ wordt ingesteld. Dat kan bijvoorbeeld als de toetslokalen vol zijn.