Nieuws

Ook nieuw kabinet wil salarisplafond

Minister Donner wil, net als het vorige kabinet, dat er een wet komt die een maximumnorm stelt aan salarissen van bestuurders in de semipublieke sector. Maar het duurt nog even voor die er is, zei hij in antwoord op kamervragen.

Naar aanleiding van een uitzending van Zembla van afgelopen zaterdag, wilde Pvda-kamerlid Pierre Heijnen weten wanneer de wet wordt ingevoerd en wat de minister in de tussentijd gaat doen. Iedereen moet op dit moment inleveren, stelt Heijnen, de topsalarissen zijn volgens hem een typisch voorbeeld van ‘oneerlijk delen’. Zembla meldde dat zo’n tweeduizend bestuurders in de semi-publieke sector meer verdienen dan de ‘Balkenende norm’ van 188 duizend euro.

Oud nieuws, volgens de minister. Bovendien, als de PvdA ‘niet zo overhaast was vertrokken’ uit het vorige kabinet, was de wet die een maximumnorm voor topsalarissen in de semi-publieke sector vastlegt er wellicht al geweest, sneerde hij.

Het wetsvoorstel is inmiddels teruggekomen van de Raad van State, zei Donner verder. Het nieuwe kabinet heeft volgens de minister echter nog geen tijd gehad om te kijken of er nog veranderingen moeten worden doorgevoerd. Het voornemen uit het regeerakkoord om de ontslagvergoeding in de collectieve sector te beperken tot 75 duizend euro, wordt in ieder geval in de wet opgenomen, zei minister Donner.

De minister zei de wet zo snel mogelijk te willen voorbereiden. Volgens Heijnen duurt de invoering nog wel tot 1 januari 2012. Hij vroeg of de minister niet wat kon doen in de tussentijd. Donner: ‘Als dat zou kunnen, zou de wet overbodig zijn’.

Op dit moment is er in de semipublieke sector alleen een openbaarmakingsnorm voor salarissen boven de 188 duizend euro. Vorige week publiceerde de Algemene Onderwijs bond nog een lijst met topverdieners bij onderwijsinstellingen. Die wordt met 350 duizend euro aangevoerd door Aalt Dijkhuizen, de collegevoorzitter van Wageningen Universiteit. De AOb pleit al jaren voor een inkomensnorm voor bestuurders. De bond vindt het belachelijk dat hun salarissen stijgen in tijden van bezuinigingen.