Nieuws

Ook Maagdenhuisdebat op de HU

Woensdagavond organiseerde ‘De Nieuwe Universiteit’ onderwijsgesprekken voor alle Utrechtse studenten en donderdag 19 maart zal een dialoog plaats vinden op de HU. Op uitnodiging van medezeggenschapsvereniging MUST kunnen HU’ers in gesprek met bestuurders. 

Voorzitter Kelvin Zomer vertelt hoe het gesprek tot stand is gekomen: ’Naar aanleiding van de acties in Amsterdam heeft Vereniging MUST vorige week een persbericht verstuurd. In reactie daarop gaf de HU aan graag in gesprek te willen met studenten. MUST is toen begonnen met het organiseren van deze bijeenkomst.’

Donderdagavond wordt er vanaf 18:00 uur in de Uithof – locatie wordt nog bekend gemaakt – gesproken over verschillende stellingen. Zomer: ‘Dan moet je denken aan stellingen als: Hoe organiseren we meer transparantie? Hoe moet de medezeggenschap op de HU eruit zien? Op welke gebieden wil de medezeggenschap instemmingsrecht hebben? Willen we meer dan alleen adviesrecht voor de (G)OC’s? En nog meer van dat soort zaken.’  

Vereniging MUST nodigt het college van bestuur, de directeur studentzaken en alle faculteitsdirecteuren uit om donderdagavond met studenten in gesprek te gaan. Meld je via het Facebookevent aan om op de hoogte gehouden te worden van de lokatie en andere bijzonderheden.

UPDATE
Het debat vindt plaatst aan de faculteit Communicatie en Journalistiek, Padualaan 99, in lokaal 0E160.