Nieuws

‘Op woensdag staan veel HU-kantoren leeg’

De een-na-laatste sessie over ‘Hogeschool Utrecht in 2020’ werd op Oudenoord 330 door zo'n 70 mensen bezocht.

In deze sessie kwamen veel onderwerpen voorbij, die ook bij de eerste bijeenkomst over het strategisch plan (pdf) waren genoemd: nieuwe partnerschappen, de gewenste groei in het post-initiële onderwijs en het gericht investeren in onderzoek.

Ook ging het over de nieuwe huisvesting. Die is nodig voor een efficiënte, duurzame hogeschool, stelt het college van bestuur. Collegelid Anton Franken: 'Ga nu maar eens op een woensdag alle kantoren langs; heel veel worden er dan niet gebruikt. Met meer flexibiliteit kunnen we beter gebruik maken van onze faciliteiten; terecht op minder meters.'

Telefonisch bereikbaar
Die flexibiliteit betekent dat bijvoorbeeld bibliotheken langer open kunnen blijven, maar ook dat er wat vaker colleges moeten worden gegeven op vrijdag. In de nieuwe situatie zullen docenten minder goed bereikbaar zijn, zo blijkt uit evaluaties op de faculteit Maatschappij en Recht, die in januari als eerste verhuisde. De HU wil dit ondervangen door onder andere een betere telefonische bereikbaarheid.
 

Er is nog één sessie gepland: 3 juli, om 09:00-10:30 uur op de faculteit Gezondheidszorg. Ook kunnen faculteiten en instituten het college van bestuur het komende half jaar blijven benaderen om toelichting te komen geven.

Het uitgebreide verslag van de bijeenkomst van 12 juni staat op intranet.