Nieuws

Open brief: red universiteitsblad Vox

In een open brief roepen professoren, studentenraden en politici het bestuur van de Radboud Universiteit op om de onafhankelijkheid van universiteitsblad Vox en de opvolger van de website Voxlog alsnog te regelen.

‘Een universiteit zal nooit haar gedegen onderzoek ontkrachten omdat dit tegen de maatschappelijke trend ingaat. Wij vragen dat ook met de eigen journalistiek niet te doen’, schrijven ze in de brief, die vandaag geplaatst is op ANS-online, de site van het Algemeen Nijmeegs Studentenblad. Een ingekorte versie staat in nrc.next.

Eerder besloot het college van bestuur van de Radboud Universiteit dat de papieren Vox in het nieuwe jaar nog maar eens per maand gaat verschijnen, in plaats van tweewekelijks. In ruil daarvoor zou er wel een betere nieuwssite bijkomen. Maar die krijgt geen redactiestatuut waarin de onafhankelijkheid wordt geregeld. Reden voor de redactieraad van Vox om op te stappen en voor de universitaire studentenraad om een petitie te starten.

De hoogleraren en studentenraden kunnen de beslissing niet tegenhouden, want hun inspraakrecht op dit punt blijkt nooit officieel bekrachtigd te zijn. ‘De medezeggenschap van zowel medewerkers als studenten wordt hiermee buitenspel gezet’, vinden de ondertekenaars. Ze schrijven dat de universiteit ‘belangenverstengeling en (de schijn van) inmenging van bovenaf’ moet voorkomen.

Volgens Vox hebben de universitaire studentenraad en de ondernemingsraad van de Radboud Universiteit gisteren in een preadvies aan het college van bestuur bovendien gepleit voor behoud van de huidige tweewekelijkse verschijningsfrequentie van Vox. Dit advies wordt op 8 november besproken in een gezamenlijke vergadering.