Nieuws

Opleidingen afstoten? Liever niet

Profilering in de zin van de commissie-Veerman? De hogescholen van Amsterdam en Rotterdam voelen er weinig voor. Rotterdam wil geen opleiding missen en de HvA ziet profilering vooral als oproep om haar Amsterdamse karakter aan te scherpen.

‘Wij ademen de stad in, door ons onderwijs aan te laten sluiten op de Amsterdamse beroepspraktijk. In het kader van de profilering waar ook staatssecretaris Zijlstra om vraagt, is het van belang ons grootstedelijk karakter verder uit te werken’, zei HvA-rector Jet Bussemaker gisteren bij de opening van het hogeschooljaar.

Maar zwakke opleidingen afstoten omdat het landelijke aanbod al zo groot is en andere hogescholen het beter doen? De voormalige PvdA-staatssecretaris, die dit voorjaar aantrad als bestuurslid van de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam, ging er in haar toespraak niet op in.

Haar collega-bestuurder Jasper Tuytel van de Hogeschool Rotterdam peinst er zelfs niet over, blijkt uit een verslag van hogeschoolblad Profielen. SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan, die lid was van de commissie-Veerman, hield hem bij de opening van het hogeschooljaar voor dat profileren onder meer betekent dat een hogeschool minder geld besteedt aan haar zwakke punten. ‘Dat is het minder fijne deel van het klusje.’

Maar opleidingen afstoten kan niet, vindt Tuytel, want hbo-studenten verhuizen nu eenmaal niet voor een opleiding: ‘Nee, ze kiezen gewoon een andere opleiding. En als je zegt: we sluiten de lerarenopleiding Duits, die is toch klein, dan staat morgen het voortgezet onderwijs voor de deur. Of we een gaatje in ons hoofd hebben.’