Nieuws

Opleidingen verpleegkunde schaffen studentenstop af

Archieffoto: Femke van den Heuvel

Voor het collegejaar 2019-2020 zullen bijna alle hbo-opleidingen verpleegkunde, waaronder die van de HU, hun numerus fixus loslaten. Dat is een ommezwaai, want nu hebben nog tien van de zeventien een studentenstop.

De afgelopen jaren remden de verpleegkundeopleidingen hun instroom af omdat ze de kwaliteit van hun onderwijs anders niet konden garanderen. Vooral het gebrek aan stageplaatsen in ziekenhuizen zorgde voor problemen. Het leidde tot onbegrip, omdat Nederland afstevent op een groot tekort aan hbo-verpleegkundigen.

Samen met hun regio hebben de zeventien opleidingen actieplannen en “slimme pilots” opgesteld. Die zijn erop gericht om meer studenten en zij-instromers voor de zorg te laten kiezen, het imago van het vak verpleegkundige te verbeteren, en meer stageplaatsen te realiseren. Daarbij lopen studenten in toenemende mate stage in andere instellingen dan ziekenhuizen, zoals in verpleeghuizen, de psychiatrie of de wijkverpleging.

Meer stageplaatsen
Het besluit om de studentenstop in te trekken geldt voor alle voltijd-, deeltijd- en duale hbo-opleidingen verpleegkunde, met uitzondering van de Hanzehogeschool in Groningen. Deze hogeschool blijft voor de voltijdopleiding nog altijd een numerus fixus hanteren, al wordt de instroom wel stapsgewijs verhoogd.

De opleidingen doen hard hun best om de instroom te verhogen. In februari gaf minister Van Engelshoven de Hogeschool van Amsterdam bij uitzondering toestemming om 589 eerstejaars toe te laten in plaats van de eerder afgesproken 425. Er waren meer stageplaatsen gevonden.