Nieuws

Opleidingen Gebouwde Omgeving geïntegreerd

Het Instituut voor Gebouwde Omgeving staat aan de vooravond van een ingrijpende vernieuwing. Drie van de zes opleidingen worden opgeheven en geïntegreerd in drie ‘stamopleidingen’. 

Milieukunde, geodesie en bouwtechnische bedrijfskunde worden als zelfstandige opleiding afgebouwd. Tot september 2014 kunnen studenten hier nog instromen, maar daarna niet meer. De inhoud wordt zoveel mogelijk als differentiatie aangeboden in de overgebleven opleidingen: bouwkunde, civiele techniek alsmede ruimte, mobiliteit en leefbaarheid (de nieuwe naam voor de opleiding ruimtelijke ordening en planologie).
 
Deze veranderingen komen voort uit het besluit van de Vereniging Hogescholen (voorheen HBO-Raad) om het aantal techniekopleidingen drastisch te reduceren. Dat moet het aanbod van studies eenduidiger en transparanter maken voor zowel de aankomende studenten als het werkveld. Eerder werd bij het Institute for Engineering van de faculteit Natuur en Techniek het aantal opleidingen en afstudeerrichtingen beperkt tot technische bedrijfskunde, werktuigbouwkunde en elektrotechniek.
 
De komende periode wordt nader invulling gegeven aan dit proces in overleg met medewerkers, studenten, medezeggenschapsorganen en het beroepenveld.