Nieuws

Opleidingscommissies kritisch over fusie tot Social Work

Drie opleidingscommissies zijn tegen een fusie tot Social Work. Zij adviseren negatief aan de raad van de Faculteit Maatschappij en Recht (FMR). Twee ervan heroverwegen hun standpunt na opnieuw te zijn geïnformeerd.
 
De faculteitsdirectie wil de Culturele & Maatschappelijke Vorming (CMV), Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) samensmeden tot een opleiding Social Work. Afgestudeerden zouden beter toegerust zijn voor de vraag naar flexibel inzetbare professionals en een krimpende arbeidsmarkt.
 
Maar de opleidingscommissie (OC) CMV adviseert ‘met klem’ aan de faculteitsraad om hier niet mee in te stemmen. De opleiding speelt al voldoende in op ontwikkelingen in het werkveld en een tekort aan arbeidsplaatsen binnen de sector hoeft voor CMV geen probleem te zijn: de studenten worden flexibel opgeleid en creëren eigen arbeidsplaatsen. Door de verschillen tussen SPH, MWD en CMV zichtbaar te maken kan er krachtige samenwerking ontstaan, denkt de commissie. ‘Die gaat verloren als de opleidingen één worden.’, staat in het advies.
 
Nieuw advies
Ook de OC’s van MWD en SPH hebben een negatief advies uitgedaan naar de faculteitsraad. De commissies misten een deugdelijke onderbouwing voor het samengaan van de opleidingen, zegt OC MWD-voorzitter Wouter van Klink. Onlangs kregen de commissies meer informatie van de faculteitsdirectie. Daarom komen ze vandaag met een nieuw advies. Maar voor de OC CMV is de nieuwe informatie geen reden het ingenomen standpunt aan te passen.
 
In het plan van de faculteitsdirectie van de FMR gaan de drie opleidingen per september 2017 op in Social Work. Donderdag 15 oktober staat de fusie op de agenda van de faculteitsraad. Als die ermee instemt neemt het college van bestuur een besluit hierover.