Nieuws

Opnieuw recordaantal lerarenbeurzen

Steeds meer docenten maken gebruik van de lerarenbeurs. Dit collegejaar kregen meer dan zesduizend leraren geld om te studeren, voor aankomend jaar verwacht het ministerie van Onderwijs nog meer aanvragen.

Dit jaar heeft het ministerie van Onderwijs vijftig miljoen euro vrijgemaakt, daar kunnen zevenduizend beurzen van worden uitgereikt. De tegemoetkoming, bedoeld voor leraren die een bachelor- of masteropleiding willen volgen, is volgens het ministerie een succes. Sinds de start in 2008 maakten er bijna veertigduizend leraren gebruik van.

De lerarenbeurs werd in het leven geroepen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door leraren hoger op te leiden. Docenten kunnen één keer gebruik maken van de tegemoetkoming van maximaal zevenduizend euro collegegeld en zevenhonderd euro studiekosten. Scholen krijgen subsidie om een leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen.

In het streven om meer docenten hoger op te leiden kwam in 2011 naast de lerarenbeurs de promotiebeurs, waarmee leraren promotieonderzoek kunnen doen naast hun baan. Daarvan reikte minister Bussemaker onlangs de honderdste uit.