Nieuws

Opvallend veel lof voor de pabo’s

Aanstormende juffen en meesters worden steeds beter opgeleid. Alle 24 bekostigde pabo’s, waaronder die van de HU, zijn in orde en over zeven daarvan is onderwijskeurmeester NVAO zelfs bijzonder goed te spreken.

Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over de kwaliteit van de pabo. Basisschooldocenten zouden niet kunnen rekenen en het zou schorten aan taalbegrip en didactische vaardigheden. De NVAO zet vandaag een streep onder dat verleden: alle pabo’s zijn in een keer goedgekeurd.

'Een opmerkelijke verbeterslag', noemt de NVAO het resultaat. Bij de laatste onderwijskeuring in 2009 was een aantal opleidingen niet goed genoeg, nu krijgen de pabo’s complimenten voor het eindniveau, het docentenkorps en het toetsbeleid.

De pabo’s van de HU in Utrecht en Amersfoort alsmede de academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO, in samenwerking met de Universiteit Utrecht) krijgen van de NVAO een voldoende. De beoogde eindkwalificaties en de onderwijsleeromgeving worden beoordeeld als goed, terwijl de toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties een voldoende scoren.  

Actief gereageerd 
Volgens NVAO-voorzitter Anne Flierman is er 'actief gereageerd op de maatschappelijke bezorgdheid over de kwaliteit van lerarenopleidingen'. Wie basisschooldocent wil worden, wordt tegenwoordig onderworpen aan een scala van toetsen, steeds meer pabo-docenten hebben een masterdiploma en er zijn landelijke kennisbases gemaakt: afspraken over wat pabo-studenten precies moeten leren tijdens hun opleiding.

Dat alles werpt dus vruchten af. Behalve het oordeel ‘voldoende’ voor zeventien opleidingen geeft de NVAO ook zeven keer het oordeel ‘goed’. De Hogeschool Rotterdam bijvoorbeeld krijgt lof voor de aandacht die de pabo besteedt aan lesgeven in de grote stad. Ook de Hanzehogeschool, Fontys Hogescholen en vier kleinere instellingen krijgen een pluim.

Vanzelfsprekend is dit succes niet: sinds 2011 hebben rond de honderd opleidingen aan universiteiten en hogescholen een gele kaart gekregen van de NVAO. Die hebben dan nog één of twee jaar de tijd om orde op zaken te stellen, anders moeten ze sluiten.

Voldoende:
Avans Hogeschool
Christelijke Hogeschool Ede
Christelijke Hogeschool Windesheim 
Haagse Hogeschool

Driestar Educatief
Hogeschool Inholland
Hogeschool Leiden
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool VIAA
Hogeschool Zuyd – Fontys Hogescholen
Hogeschool Zeeland
NHL Hogeschool
Saxion Hogeschool
Stenden Hogeschool
Thomas More Hogeschool

Goed:
Pedagogische hogeschool De Kempel
Katholieke Pabo Zwolle (+bijzonder kenmerk)
Marnix Academie (+bijzonder kenmerk)
Iselinge Hogeschool
Hogeschool Rotterdam
Fontys Hogescholen
Hanzehogeschool Groningen